Mudah

BELAJAR DAN MENGAJAR
SEMAKIN MUDAH

Kini kami membangunkan Platform Pendidikan Digital
pertama khas untuk institusi TVET di Malaysia
RCTVET disokong oleh

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Malaysia

Pada 19 Mac 2021
Siapa Kami

RC TVET merupakan platform pendigitalan pendidikan TVET bertujuan bagi memperkasakan ekosistem digital dalam pendidikan TVET di Malaysia yang disokong oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Platform ini beroperasi melalui kaedah B2B yang menawarkan keperluan latihan dan pendidikan khususnya bagi agensi TVET, industri dan pusat latihan. Sebagai Platform as a Service (PaaS), RC TVET menepati keperluan institusi dalam menyediakan Learning Management System (LMS) yang interaktif untuk tenaga pengajar dan juga pelajar.

Ditubuhkan sejak
2019


Rakan Strategik


Platform Latihan TVET Melalui E-Pembelajaran Dan Virtual Learning.Apa yang ditawarkan di platform RC TVET
Dashboard KhasDashboard khas untuk kegunaan pengurusan, tenaga pengajar dan pelajar bagi memantau prestasi pembelajaran serta mengurus bahan pengajaran.
Bahan PdP DigitalMuat naik bahan PdP secara digital dalam pelbagai format seperti video, audio, slaid pembentangan dan e-dokumen yang boleh dikongsikan (nota/latihan).
Kelas VirtualPengajaran dan pembelajaran melalui 'video conference’ dilengkapi dengan
fungsi whiteboard, screen sharing dan rakaman video.Kuiz dan ujianPengajar boleh membuat
kuiz dan ujian bagi
setiap modul untuk memantau tahap kefahaman pelajar.
E-transkripSemua modul, kuiz, latihan dan ujian yang dijalankan akan dimasukkan ke dalam platform bagi menghasilkan etranskrip untuk setiap pelajar
Pengesahan kehadiranFungsi “no skip” dan
“student feedback” dibina
bagi mengesahkan kehadiran pelajar sepanjang sesi PdP yang berlangsung.
INGIN TAHU TENTANG PLATFORM RC TVET?


Sila isikan maklumat anda dan kami akan hubungi anda untuk menerangkan
lebih lanjut mengenai platform RC TVETTeam kami akan hubungi anda