Apa yang ditawarkan di
platform RCTVET

Apa yang ditawarkan di
platform RCTVET

Dashboard Khas

Pengurusan, tenaga pengajar dan pelajar mempunyai dashboard yang unik bagi memantau perkembangan pembelajaran


Video dan E-Dokumen

Pembelajaran dijalankan melalui rakaman video dan e-dokumen yang boleh dikongsikan (nota/latihan)


Kuiz dan Ujian

Pengajar boleh membuat kuiz dan latihan bagi setiap modul untuk memantau tahap kefahaman dan melaksanakan ujian.


Pengesahan Kehadiran

Fungsi “no skip” dan “student feedback” dibina bagi mengesahkan kehadiran pelajar sepanjang sesi PdP yang berlangsung.


E-Transkrip

Semua modul, kuiz, latihan dan ujian yang dijalankan akan dimasukkan ke dalam sistem bagi menghasilkan e-transkrip dihujung semester/penggal.


Chat Box

Pelajar boleh berhubung dengan pengajar antara satu sama lain jika mempunyai soalan.Dashboard Khas

Pengurusan, tenaga pengajar dan pelajar mempunyai dashboard yang unik bagi memantau perkembangan pembelajaran


Video dan E-Dokumen

Pembelajaran dijalankan melalui rakaman video dan e-dokumen yang boleh dikongsikan (nota/latihan)


Kuiz dan Ujian

Pengajar boleh membuat kuiz dan latihan bagi setiap modul untuk memantau tahap kefahaman dan melaksanakan ujian.


Pengesahan Kehadiran

Fungsi “no skip” dan “student feedback” dibina bagi mengesahkan kehadiran pelajar sepanjang sesi PdP yang berlangsung.


E-Transkrip

Semua modul, kuiz, latihan dan ujian yang dijalankan akan dimasukkan ke dalam sistem bagi menghasilkan e-transkrip dihujung semester/penggal.


Chat Box

Pelajar boleh berhubung dengan pengajar antara satu sama lain jika mempunyai soalan.Platform Latihan TVET Melalui E-Pembelajaran Dan Virtual Learning